A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Новознам'янська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Піщанської громади

Права неповнолітніх у трудових правовідносинах

Дата: 27.10.2020 15:10
Кількість переглядів: 82

 

Законодавством України про працю передбачено можливість працевлаштування неповнолітніх. Нагадаємо, неповнолітні — особи, які не досягли 18 річного віку. У трудових правовідносинах вони прирівнюються до повнолітніх. Українське законодавство встановлює низку спеціальних гарантій та пільг для неповнолітніх, зокрема, що стосується охорони праці, робочого часу, відпусток та інших робочих умов, виділяючи їх таким чином в окрему категорію особливих суб’єктів трудових відносин. Це обумовлено тим, що вони користуються додатковими пільгами у зв’язку з фізіологічними, психологічними та віковими особливостями.

                 Правовою основою охорони праці неповнолітніх є відповідні статті Кодексу законів про працю України, Закон України "Про охорону праці", Закон України «Про зайнятість населення», наказ Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) від 31.03.1994р. № 46 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх», наказ МОЗ від 22.03.1996р. № 59 «Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми» та ін.

            Відповідно ст.188 Кодексу законів про працю не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.

      Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Обов’язковою умовою прийняття на роботу неповнолітніх є проходження попереднього медичного огляду,  і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові (ст.191 КЗпП України).

            Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я (ст. 11 ЗУ “Про охорону праці”). Так, відповідно граничних норм підіймання і переміщення важких речей, при короткочасній роботі (1-2 підняття), дозволяється підняття вантажу вагою:

- 16 кг для юнаків та 8 кг для дівчат 17 років;

- 14 кг для юнаків та 7 кг для дівчат 16 років;

- 12 кг для юнаків та 6 кг для дівчат 15 років;

- 5 кг для юнаків та 2,5 кг для дівчат 14 років.

При довготривалій роботі (більше 1-2підняття та переміщення протягом 1 год робочого часу), дозволяється підняття вантажу вагою:

- 12,6 кг для юнаків та 6,3 кг для дівчат 17 років;

- 11,2 кг для юнаків та 5,6 кг для дівчат 16 років;

- 8,4 кг для юнаків та 4,2 кг для дівчат 15 років;

До  тривалої роботи   по  підійманню  та переміщенню важких речей  підлітки  до 15 років не допускаються.

            Варто пам’ятати, що на кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

            Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. При укладенні трудового договору з неповнолітнім додержання письмової форми є обов'язковим.

Робочий час і час відпочинку. Пунктом 1 частини першої статті 51 КЗпП України для неповнолітніх працівників встановлено скорочену тривалість робочого часу:

  • особам від 16 до 18 років — до 36 годин на тиждень (включно);
  • особам від 15 до 16 років — до 24 годин на тиждень (включно);
  • учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул можуть працювати не більше 24 години на тиждень.

Для учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, тривалість робочого часу не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому п.1 стт.51 КЗпП України для осіб відповідного віку.

Статтею 75 КЗпП України та частиною восьмою статті 6 Закону України «Про відпустки» встановлено, що для неповнолітніх працівників, котрі не досягли вісімнадцятирічного віку, тривалість щорічної основної відпустки становить 31 календарний день. Щорічна основна відпустка повної тривалості надається неповнолітньому працівникові за його бажанням у зручний для нього час (ст. 195 КЗпП України, ст. 10 Закону «Про відпустки»). Згідно зі статтею 195 КЗпП України та статтею 10 Закону «Про відпустки» неповнолітньому працівникові може надаватися щорічна відпустка повної тривалості в перший рік його роботи на підприємстві, навіть якщо він ще не відпрацював шість безперервних місяців на цьому підприємстві. Для цього неповнолітньому працівникові потрібно лише подати заяву.

Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

 

Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Звільнення неповнолітніх осіб відбувається за загальними правилами трудового законодавства. Однак передбачено ряд гарантій:

  1. Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей.
  2. Якщо продовження роботи неповнолітнього працівника загрожує його здоров'ю або порушує його законні інтереси, батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім.

 

У разі, якщо роботодавцем (керівником) було порушено трудове законодавство, працівник має право звернутися за захистом своїх порушених прав із заявою до первинної профспілкової організації, до комісії потрудовим спорам, якщо така існує на підприємстві, до територіального органу Держпраці — для вирішення питання у позасудовому порядку.

При вирішенні трудового спору та захисту свої порушених прав кожен має право звернутися до суду у передбачені законодавством терміни:

- в тримісячний строк з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права;

- в місячний строк (у справах про звільнення) з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки (ст. 233 КзпП України).

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

 

            Пам’ятайте про свої права! Знайте, що діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката (складання заяв, представництво в суді).

Якщо Вам потрібна правова допомога (юридична консультація, складання заяви, інших документів) – зверніться до Єдиного контакт-центру безоплатної правової допомоги за номером     0 800 213 103 (цілодобово і безкоштовно в межах України).

            Кременчуцький місцевий центр з надання   безоплатної вторинної правової допомоги

       м.Кременчук вул.Небесної сотні, 54

Прийом громадян: понеділок – п’ятниця з 09.00.-18.00

?  (0536) 75-75-20     E- mail: kremenchuk.poltava@legalaid.pl.ua

 

 

   Кременчуцький місцевий центр з надання   

  безоплатної вторинної правової допомоги

       м. Кременчук вул.Небесної сотні,  54

Прийом громадян:

 понеділок – п’ятниця з 09.00.-18.00

?  (0536) 75-75-20

E- mail: kremenchuk.poltava@legalaid.pl.ua

 

Зміни до Порядку відшкодування вартості послуги “муніціпальна няня”.

            Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №897 “Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” внесено зміни до Порядку відшкодування вартості послуги для догляду за дитиною до трьох років ”муніціпальна няня” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68 “Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня?.

            Так,  внесеними  змінами визначено розмір компенсації за догляд дитини з інвалідністю,  дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, компенсація послуги “муніципальна няня? який  виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, але не більше від вартості послуги “муніципальна няня?, сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня?.

            Відповідно внесенних змін  компенсація послуги “муніципальна няня” надається отримувачам послуги “муніципальна няня? за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України “Про зайнятість населення?, за винятком отримувачів послуги “муніципальна няня?, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи , тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів послуги “муніципальна няня?, у яких одночасно народилося троє і більше дітей.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. отримувачам послуги “муніципальна няня?, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку”.

Також встановлені додаткові умови та обмеження для суб'єктів господарювання, які надають послуги по догляду за дітьми, а саме:

 

- муніципальна няня, яка є фізичною особою — підприємцем
(КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91), може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної сім’ї.

- муніципальна няня, яка є юридичною особою (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), може забезпечувати здійснення догляду одночасно не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною муніципальною нянею.

Внесеними змінами визначено вимоги до положень договору, який укладає ФОП або юрособа із отримувачем послуги "муніципальна няня".

Так, у договорі має бути зазначено, зокрема, назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання отримувача послуги "муніципальна няня", місце проживання муніципальної няні (для ФОП)/місцезнаходження муніципальної няні (для юросіб).

            Протягом одного місяця з дня набрання чинності Постанови, а саме до  02.11.2020, батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” (далі — компенсація послуги “муніципальна няня”), повинні підтвердити своє право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” шляхом подання структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад відповідних документів. У разі непідтвердження права на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які призвели до втрати права на отримання такої компенсації.

 

 

Кременчуцький місцевий

центр з надання безоплатної

 вторинної правової допомоги

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь